olis
tytuł
Niepoprawny identyfikator listy lub brak poprawnych list w bazie